Список наукових праць студентів ЦГЮ

Наукові публікації здобувачів вищої освіти ОПП «Цивільна та господарська юстиція

 (Суд. Нотаріат. Правова допомога.)»

 

 1. Сурай А. О. Революція 1848-1849 рр. в Західній Україні: причини та наслідки. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: VІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2019. С. 352-354.
 2. Деркач Є.В. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. Сучасний вимір держави і права: Міжнародна науково-практична конференція., м. Львів, 17-18 травня 2019 р. Львів, 2019. С.9-11.
 3. Марущак О. А., Деркач Є. В. Місцеве самоврядування за конституцією США 1787 року. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 22 червня 2019 р.) : у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. С. 53-54.
 4. Керноз Н.Є., Деркач Є.В. Судовий контроль за виконанням судового рішення в Україні: порівняльний аналіз. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 367 – 371.
 5. Тарасенко Д. В. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 568-570
 6. Сурай А. О. Проблеми правового регулювання при зверненні до адміністративного суду з позовом. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020.С. 563-565
 7. Питель О. В. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в усіх стадіях адміністративного процесу. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020.С. 510-512
 8. Шульга А. П. Статус експерта в адміністративному судочинстві, його права та обов’язки. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 600-602
 9. Бондарчук Т.С. Теоретичні основи представництва в цивільному праві. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 274-277.
 10. Пивовар М.А. Загальна характеристика цивільного права України. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 505-510.
 11. Деркач Є.В. Принципи екологічного права. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 333-336.
 12. Пивовар М.А. Місце правової системи України серед правових систем світу. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.): у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС,2020. – Ч. 1. – 524 с. С. 488-490
 13. Кузьменко А.В. Норма права: структура та загальна характеристика її елементів. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.532-534
 14. Пивовар М.А. Особливості правового розвитку країн Скандинавії XII-XIV століть. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.574-577
 15. Дунай А.Б. Особливості формування держав у різних народів. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.503-504
 16. Балашова Т.С. Судова система США. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.467-469
 17. Пінчук І.М. Поняття права та багатоаспектність праворозуміння. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.581-583
 18. Бондарчук Т.С. Поняття та ознаки правомірної поведінки. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.479-481.
 19. Пивовар М.А. Забезпечення безпеки дорожнього руху органами державної влади в Чернігівській області. ІІ Молодіжна науково-практична конференція «Безпека на дорозі» (14 травня 2020 р.). Кривий Ріг: ДЮІ, 2020. С.104-107.
 20. Бондарчук Т.С. Причини, профілактика та методи запобігання дорожньо-транспортних пригод. ІІ Молодіжна науково-практична конференція «Безпека на дорозі» (14 травня 2020 р.). Кривий Ріг: ДЮІ, 2020.С. 12-14.
 21. Песік Я.В. Формування та розвиток сучасної транспортної інфраструктури в Україні. ІІ Молодіжна науково-практична конференція «Безпека на дорозі» (14 травня 2020 р.). Кривий Ріг: ДЮІ, 2020.С.101-104.
 22. Артеменко О.В. Норма права: поняття та основні ознаки. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С.246-248.
 23. Губанова А.С. Поняття і класифікація функцій держави. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С.274-276.
 24. Деркач В.С. Поняття та ознаки держави. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С.278-280.
 25. Песік Я.В. Поняття та основні ознаки демократії. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С.313-315.
 26. Ющенко О. Права людини: поняття, класифікація та тенденції розвитку. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 368-370.
 27. Нікітенкова О.О. Механізм держави: поняття та ознаки. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С.302-304.
 28. Пінчук А.О. Правовий статус особи: структура та види. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С.320-323.
 29. Пивовар М. Про особливості правової системи України. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Національний університет «Чернігівська політехніка», 2020. С.318-320.
 30. Карповець В.С. Щодо проблемних нових повноважень Конституційного Суду України. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XІII міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 28 квітня 2021 року. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021.С. 214-219.
 31. Присяжний В.В. Особливості звільнення суддів з посади в Україні. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XІII міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 28 квітня 2021 року. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 374-381.
 32. Бондарчук Т. С. Необхідна оборона: поняття та умови правомірності. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XІII міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 28 квітня 2021 року. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.169-174.
 33. Пивовар М.А. Загальні та спеціальні ознаки адміністративної відповідальності. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XІII міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 28 квітня 2021 року. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.367-373.
 34. Песік Я.В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 63-65
 35. Антонян О.С. Проблематика визначення адміністративно-юрисдикційної діяльності національної поліції. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 244-245.
 36. Сурай А. О. Проблеми визначення поняття банківської таємниці. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.81-83.
 37. Песік Я.В. Розуміння правочинів як усвідомлених дій осіб. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 29-30 січня 2021 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021. Ч. 1. С. 110-113.
 38. Карповець В. С. Безробіття молоді як актуальна проблема сучасного ринку праці. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 35-37.
 39. Кравченко О.Г. Загальні аспекти матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (25-26 березня 2021 року). НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 113-115
 40. Рожкова С. О. Конкуренція у трудових правовідносинах. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.76-77.
 41. Керноз Н.Є., Присяжний В.В. Щодо суддівського корпусу в країні: подолання кризи. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2. НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021.C. 101-103.
 42. Керноз Н.Є., Щербінін М.Ю. Щодо проблемних конституційних нововведень статусу суддів Конституційного Суду України. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 235-242. ХШ Міжнародної науково-практичної конференції за темою «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад» ( Посвідчення № 249 від 09.03.2021).
 43. Керноз Н.Є., Лавенецька А. К. Суміжні поняття дисципліни «Судоустрій України»: уніфікація та розмежування. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (Чернігів 18-19 травня 2021 року). НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 108-110.
 44. Пивовар М.А. Співвідношення понять «народ» і «нація» у міжнародному праві. Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : зб. Тез VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2021 р. Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2021. С. 224-226.
 45. Єрьома Ж.О. Проголошення незалежності Карпатської України. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.203-208
 46. Пекур Д.Л. Прийняття християнства і його вплив на державний і суспільний устрій Київської держави. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.348-351
 47. Рожкова С.О. Предмет і межі правового регулювання суспільних відносин. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.393-398
 48. Кравченко Е.Г. Систематизация законодательства – залог эффективного совершенствования системы правовых норм. XXV Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодёжи» Гомель 14 мая 2021 года. – С.308-310
 49. Щербінін М.Ю. Признаки нормы права – путь к определению понятия «норма права» //XXV Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодёжи» Гомель 14 мая 2021 года. – С.349-351
 50. Карповець В.С. Правове становище жінки за Статутом 1529 р. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» Чернігів 18-19 травня 2021 року. С.203-205