Керівництво науковою роботою студентів

 

Доцент Апанасенко К.І.

 

 1. Борщ О.М. Проблема надання письмових доказів в електронному вигляді у господарському процесі // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 114 – 118.
 2. Семак О.В. Проблемні питання спадкування корпоративних прав // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 203 – 206.
 3. Пономаренко О.В. Проблемні аспекти законодавчого визначення поняття об’єктів та пам’яток культурної, археологічної практики. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017. С. 114-116.
 4. Скрипка О.А. Правова природа дозвільного механізму надрокористування. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017. С. 132-134.
 5. Янута А.В. Мораторій на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) і перспективи його продовження. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017. С. 156-159.
 6. Дьогтяр М.І. Проблеми правового регулювання демонтажу самовільно розміщених рекламних конструкцій. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017. С. 37-39.
 7. Конюшковер К.В. Аналіз судової практики захисту від дій корпоративних рейдерів. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017. С. 69-72.
 8.  Апанасенко К.І., Рожок О. В. Правове регулювання ліцензійних відносин в окремих пострадянських країнах // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2018. – № 1 (4). – С. 12 — 16.
 9. Півень Б.О. Висновок експертизи у господарському процесі // Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: 320 с. – С. 159-160.
 10. Перетятько А. Проблеми визначення поняття «господарський процес» // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір держави і права» (м. Львів, 18-19 травня 2018 р.)
 11. Матвєєва Т. О. Особливості участі прокурора в господарському процесі // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – 336 с. – С. 125-128.
 12. Шпак А. В. Показання свідків як засіб доказування у господарському процесі // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – 336 с. – С.166-168.
 13. Вітушко І.О. Поняття договору підряду на капітальне будівництво. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018. С. 9-11.
 14. Загорянський Б.І. Щодо нормативно-правового регулювання цін на лікарські засоби. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018. С. 34-37.
 15. Кравченко О.В. Про окремі аспекти дозвільних відносин у сфері карантину рослин. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018. С. 64-66.
 16. Крамар Т.С. Державна реєстрація суб’єктів господарювання як інститут господарського права. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018. С. 66-70.
 17. Стельмах Л.М. Про стаді капітального будівництва. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018. С. 131-134.
 18. Потапенко Б.С. Про класифікацію принципів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали між кафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. проф. В.Ф. Пузирного, І.М. Колодій, Н.В. Коломієць; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. С. 59-62.
 19. Мозговий П.І. Правове регулювання спільного інвестування в Україні. Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали між кафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. проф. В.Ф. Пузирного, І.М. Колодій, Н.В. Коломієць; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019.С. 50-52.
 20. Макогін Н. Історія формування інституту комунальної власності в українському законодавстві // Весняні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXVІI: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Весняні юридичні читання – 2020». – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020.- С. 246-248.
 21. Паін Р. До питання легалізації грального бізнесу в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – 372 с. – С. 149 – 151.
 22. Коршун А. Щодо змін господарського законодавства під час карантину в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – 372 с. – С. 116-119.
 23. Матвєєва Т. Порядок передачі акцій у спадок // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – 372 с. – С. 133-136.
 24. Мулач Т. Ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – 372 с. – С. 144-146.
 25. Горошко О., Гапон К. Етапи розвитку сімейного права України // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – 372 с. – С. 95-97.
 26. Чалкова І. Про поняття цивільних правовідносин // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – 372 с. – С. 165-167.
 27. Зубова А.О. Про окремі проблеми правового регулювання господарських відносин, які складаються в галузях лісового та водного господарства // Міжкафедральний науково-практичний семінар “Правнича наука: традиції та вектори розвитку”, м. Чернігів, ЧНТУ, 23 квітня 2020 р.
 28. Ніколаєнко В.О. Форми участі фізичних осіб у господарській діяльності // Міжкафедральний науково-практичний семінар “Правнича наука: традиції та вектори розвитку”, м. Чернігів, ЧНТУ, 23 квітня 2020 р.
 29. Осипенко М.І. Про визначення поняття права власності на земельну ділянку // Міжкафедральний науково-практичний семінар “Правнича наука: традиції та вектори розвитку”, м. Чернігів, ЧНТУ, 23 квітня 2020 р.
 30. Івашкін В.С. Про визначення поняття унітарного підприємства // Міжкафедральний науково-практичний семінар “Правнича наука: традиції та вектори розвитку”, м. Чернігів, ЧНТУ, 23 квітня 2020 р.
 31. Ткаченко Ю.В. Правовий режим іноземних інвестицій в Україні // Міжкафедральний науково-практичний семінар “Правнича наука: традиції та вектори розвитку”, м. Чернігів, ЧНТУ, 23 квітня 2020 р.
 32. Мулач Т.С. Відповідальність суб’єктів господарювання за провадження діяльності без ліцензії та за порушення ліцензійних умов // Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень: матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т. 3), 6 листопада, 2020 рік. – Вінниця, Україна: Молодіжна наукова ліга. – С. 19 – 21.
 33. Халиман М.І. Поняття, принципи та мета антимонопольного регулювання // Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень: матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т. 3), 6 листопада, 2020 рік. – Вінниця, Україна: Молодіжна наукова ліга. – С. 97 – 99.
 34. Пророченко В. Доктрина свободи розсуду в практиці Європейського суду з прав людини // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м.Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 1150 с. – С. 531-534.
 35. Вахно В. Д. Особливості укладення електронних правочинів // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 280 с. – С. 228-229. – С. 100-101.
 36. Никипорець І. О. Поняття строків в господарському процесі // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 280 с. – С. 117-118.
 37. Пророченко В.В. Правова визначеність та судове рішення. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 336-339.
 38. Пророченко В.В. Поділ влади як елемент принципу верховенства права //Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 280 с. – С. 228-229.
 39. Мишаста К.Б. Умисне неоформлення речового права на земельну ділянку як спосіб ухилення від сплати плати за землю // Сучасний вимір держави і права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18–19 червня 2021 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021. – 180 с. – С. 128-132.
 40. Кравченко В.Я. Порівняльний аналіз податкових систем розвинених країн світу та України // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 30 квітня – 1 травня 2021 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2021. – 152 с. – С. 80-84.
 41. Щербак К.А. Податкові знижки та податкові соціальні пільги для фізичних осіб: сучасна практика застосування // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 280 с. – С. 139-141.

 

Доцент Барабаш А.Г.

 

 1. Власенко К.М. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення // Юність науки-2017 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.) : Чернігів : Черніг. Нац. технол. ун-т, 2017. С. 354-356.
 2. Павленко О.М. Розвиток сучасної науки земельного права (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Юність науки-2017 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.) : Чернігів : Черніг. Нац. технол. ун-т, 2017. С. 387-388.
 3. Карпенко М.С. Правовий режим земель водного фонду // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства : економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. С. 378-380.
 4. Ткаченко М. С. Правове регулювання договору лізингу в сільському господарстві // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства : економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. С. 486-487.
 5. Пономаренко О.В. Правовий режим земель житлової та громадської забудови // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина II) : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 6-7 грудня 2017 року. Київ. : МЦНД, 2017. С. 56-58.
 6. Пономаренко О.В. Особливості правового статусу юридичних осіб в міжнародному приватному праві // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 12-13 січня 2018 р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2018. С. 21-24.
 7. Гапєєва Ю.І. Основні причини усиновлення дітей іноземцями // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р. С. 22-23.
 8. Кирдан Ю.В. Правове регулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики : Збірник матеріалів IV регіональної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 10 жовтня 2018 р. Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 40-44.
 9. Шпак А.В. Співвідношення земельного і екологічного права // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики : Збірник матеріалів IV регіональної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 10 жовтня 2018 р. Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 124-128.
 10. Перетятько А.М. Інститут добросусідства в земельному праві // Наукові записки сучасних вчених, XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Вінниця, 26 жовтня 2018 року. – Ч. 8. С. 30-33.
 11. Півень Б.О. Правовий аналіз змісту відносин добросусідства // Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 30 листопада – 1 грудня 2018 р. У 3-х частинах. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2018. – Ч. 2 С. 26-29.
 12. Михайленко В.О. Принцип автономії волі сторін в договірних зобов’язаннях // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства : економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 370-373.
 13. Пучка В.П. Проблеми вирішення земельних спорів у позасудовому порядку // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. Ч. : ЧНТУ, 2018.
 14. Ткаченко М.С. Деякі аспекти застосування лізингу в економічно розвинених країнах // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2018.
 15. Шпак А.В. Правове регулювання господарських товариств // III Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика розвитку наукових знань» (Київ : МЦНД, 29-30 грудня 2018 р.) С. 60-62.
 16. Музика В.В. Поняття публічного порядку у міжнародному приватному праві // Новини науки : дослідження, наукові відкриття, високі технології : зб. наук. праць «Л’ОГОZ» з матеріалами між нар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня 2019 р., Харків : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т. 4. С. 7-11.
 17. Кошка І.Ю. Міжнародний звичай як джерело міжнародного приватного права // Концептуальні шляхи розвитку науки (частина II) : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30-31 березня 2019 року. – Київ : МЦНД, 2019. С. 54-55.
 18. Волох А.С. Правове регулювання праці іноземців в Україні // Пріоритетні напрями розвитку науки, XXVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 18 березня 2019 року. Ч. 1. С. 48-53.
 19. Шпак А.В. Застосування генетичного модифікованого організму в аграрному секторі економіки // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 березня 2019 р. ) : у 5 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 5. С. 40-42.
 20. Перетятько А.М. Правова доктрина як джерело міжнародного приватного права // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р. ) : у 2-х ч. / Чернігів : Черніг. нац.. технол. ун-т, 2019. Ч. 2: С. 106-107.
 21. Перетятько А.М. Правовий режим свійських тварин // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р. ) : у 2-х ч. / Чернігів : Черніг. нац.. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С. 109-110.
 22. Петренко О.Ю. Поняття концепції soft law у міжнародному праві // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р. ) : у 2-х ч. / Чернігів : Черніг. нац.. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С. 111-112.
 23. Кравченко О.В. Добровільна відмова від права власності на земельну ділянку на користь територіальної громади // XI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку територіальних громад». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 218-220.
 24. Кирдан Ю.В. Право власності громадян іноземної держави на землю в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів,  16-17 травня  2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 112-114.
 25. Левченко М.Ю. Правовий режим земель природно-заповідного фонду // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів,  16-17 травня  2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 128-132.
 26. Лозицька Я.А. Особливості набуття права власності на землю іноземними державами // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів,  16-17 травня  2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 138-141.
 27. Старенок І.П. Вилучення земельної ділянки для суспільних потреб // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів,  16-17 травня  2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 163-165.
 28. Струк Є.О. Визначення об’єкта земельних правовідносин // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів,  16-17 травня  2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 168-170.
 29. Шпак А.В. Колізії як предмет регулювання міжнародного приватного права // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів,  16-17 травня  2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 190-192.
 30. Лозицька Я.А. Умова неперебування в іншому шлюбі як одна з матеріальних умов укладення шлюбу (законодавство зарубіжних країн та України) // Юність науки-2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 548-550.
 31. Омельченко В.В. Імунітет держави та його види // Юність науки-2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 566-567.
 32. Приходько В.О. Правове регулювання праці іноземців в Україні // Юність науки-2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 585-587.
 33. Старенок І.П. Правовий статус офшорної компанії // Юність науки-2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 595-598.
 34. Метла О. Міжнародні угоди, які регулюють трудові відносини за участю іноземного елемента // XIII Міжнародна науково-практична конференція «Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад». Збірник – Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 317-322.
 35. Позднякова Ю.Ю. Шлюб у країнах мусульманського права // Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.) – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 125-127.
 36. Губар Ю.М. Особливості правового статусу повного товариства // Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.) – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 101-103.
 37. Патук А.А. Шлюбні відносини в мусульманських країнах // Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.) – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 121-123.
 38. Кугук Н.С. Трудові права громадян України, які працюють за кордоном // Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.) – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 110-112.

 

Старший викладач кафедри Керноз Н.Є.

 

 1. Чередниченко І.С. Конституційна скарга як додатковий конституційний засіб у механізмі захисту прав та свобод особи. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених         (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.). Черніг. нац. технол.ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. C.502 -505.
 2. Конопля Я.Ю. Засади виконавчого провадження: проблемні аспекти. Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених         (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. Ч. 2:     С. 137-139.
 3. Пирко Р.П. Експерт з питань права як новий учасник судового процесу в Україні: проблемні питання законодавчого закріплення. Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018 р.): у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. Ч. 2: С. 156-158.
 4. Кирдан Ю.В. Допустимість електронних доказів у цивільному судочинстві України:проблемні аспекти. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 травня 2018 року. Запоріжжя: Запорізька міська організація «Істина», 2018. Ч. 1. С.75-79.
 5. Волох А.С. Неприпустимість зловживання процесуальними правами як новела цивільного судочинства в Україні. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 81-84.
 6. Гапєєва Ю. І. Нові тенденції участі прокурора в цивільному судочинстві. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.87 – 90.
 7. Півень Б.О. Електронні докази як новелла процесуального законодавства України. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.142 – 145.
 8. Пономаренко О.В. Несплата аліментів в Україні: проблемні аспекти. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.145 – 148.
 9. Шпак А.В. Письмові заяви учасників справи як новела цивільного судочинства в Україні. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.161 – 165.
 10. Юрченко Д.П. Помічник судді як новий універсальний учасник судового процесу. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.169 – 172.
 11. Акуленко О.В. Щодо відмежування виконавчого збору від судового збору та інших суміжних понять. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених(м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 212 – 215.
 12. Волох А.С. Про деякі питання щодо аліментів в Україні. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених(м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) . Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 237- 240.
 13. Кирдан Ю. В. Принцип змагальності сторін в цивільному судочинстві: нові тенденції. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених(м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 299 – 302.
 14. Кошка І.Ю., Матвєєва Т.О. Інститут приватних виконавців: порівняльний аналіз. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 316-319.
 15. Музика В.В. Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення як нова засада цивільнoгo судoчинствa. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених(м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол.   ун-т, 2018. С. 378 – 381.
 16. Півень Б.О. Судовий захист порушених прав й інтересів власників наземних транспортних засобів внаслідок ДТП: нові тенденції. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 398 – 401.
 17. Приходько В.О. Малозначні справи у цивільному судочинстві: проблеми законодавчого закріплення та правозастосування. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.): у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С. 115 – 117.
 18. Левченко М. Ю. Новели щодо пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників в цивільному судочинстві. Теорія і практика сучасної науки (частина IІ): матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 травня 2019 року. Київ: МЦНД, 2019. C. 34-36.
 19. Єфіменко К.І, студентка гр. КПР-161 Іноземний суд як нововведений орган цивільної юрисдикції: відмежування від суміжних понять. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С.92– 95.
 20. Цигура А.В., студентка гр. КПР-161 Законодавчі новели щодо доказів та доказування в цивільному судочинстві. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 176 – 179.
 21. Сушко Я. В., студентка гр. КПР-163 Третейські суди в Україні: нові тенденції. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 180 – 183.
 22. Кравченко О.В., студент групи ТПР-161 Зустрічне забезпечення як новела цивільного процесу. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.2. С. 63 – 67.
 23. Приходько В.О., студентка гр. ТПР-161. Малозначні справи у національному судочинстві: нові тенденції. Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т.3. С. 107-112.
 24. Єфіменко К.І. студентка гр. КПР-161 Іноземний суд як орган цивільної юрисдикції: нові тенденції та проблемність. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С.78-82.
 25. Кравченко О.В., студент групи ТПР-161 Зустрічне забезпечення як новела національного судочинства: порівняльний аналіз. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019.С.146-150.
 26. Менджул К.В., студентка групи ТПР-161 Відмова у відкритті провадження у справі національному судочинстві: порівняльний аналіз. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 206-210.
 27. Цигура А.В., студентка гр. КПР-161 Новели щодо доказів та доказування в національному судочинстві України: порівняльний аналіз. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 375-380.
 28. Левченко М.Ю., студентка 4 курсу, група ППР-161. Скасування адвокатської монополії: вплив на національне судочинство. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.).Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019.     С. 289-292.
 29. Михайловська А.І, студентка 2-го курсу,гр ПМ-181, ННІ МХТТ. Актуальні питання в сфері розірвання шлюбу. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 336-338.
 30. Солоніна Ю.А., студентка 4 курсу, група КПР-162. Рішення суду у малозначних справах як проблемний об’єкт касаційного перегляду. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених       (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 382-384.
 31. Старенок І.П. Проблеми застосування електронних доказів в цивільному судочинстві. «Актуальні питання сучасного державотворення: проблеми та перспективи» (присвячена 100-річчю з Дня смерті Дмитра Дмитровича Вітовського): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції         (м. Черкаси, Україна, 28 грудня 2019 р.). Черкаси: ГО «Центр правової думки». 2019. С. 24- 27.
 32. Кугук Н. С. Неприпустимість зловживання процесуальними правами в цивільному процесі: значення засади. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка». Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 526-528.
 33. Лось А. Ю. Верховенство права як засада судочинства: проблемні аспекти тлумачення та застосування. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка». Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 544-548.
 34. Лесун А. Статус Верховного Суду: проблемні аспекти. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів ( м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 130-133.
 35. Калітник О.О. Представництво в цивільному процесі: нові виклики. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів,   14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С.102-105.
 36. Никипорець І.О. Щодо визначення нововиявлених обставин у цивільному судочинстві: порівняльний аналіз. Наукові досягнення молоді: особливості та перспективи: матеріали міжнародної студентської наукової конференції. Т. 2. 19 червня, 2020 рік. Тернопіль, Україна: Молодіжна наукова ліга.               С. 104-107.
 37. Калітник О.О. Обмеження особи у відвідуванні гральних закладів: глобальна проблема. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених       (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів:             НУ «Чернігівська політехніка», 2020. C. 356- 361.
 38. Кугук Н.С. «Істотність обставин» як проблемна підстава для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.431-434.
 39. Лесун А. С. Постановлення окремої ухвали в цивільному судочинстві: проблемні аспекти. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених       (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів:           НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.446 – 450.
 40. Хименко А.О. Наказне провадження в цивільному судочинстві: порівняльний аналіз та проблемні аспекти. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020.       С.579 -584.
 41. Кравченко В. Я. «Докази» в цивільному судочинстві: порівняльний аналіз. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.):       у 2-х ч. Ч.2 . НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 117 – 119.
 42. Стеченко К.Л. Поняття «Процесуальні строки» в національному судочинстві: проблемні аспекти. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2. НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 150 – 152.
 43. Стеченко К. Л. Судовий збір як джерело наповнення спеціального фонду державного бюджету України. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2. НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 152 – 154.
 44. Карповець В.С. Щодо проблемних нових повноважень Конституційного Суду України. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 214-219.
 45. Присяжний В.В. Особливості звільнення суддів з посади в Україні. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 374-381.
 46. Іванок Д. Висновки Верховного Суду в цивільному судочинстві: проблеми застосування судами. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (Чернігів 18–19 травня 2021 року). НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С.105-107.
 47. Мишаста К. Новели законодавчого закріплення принципів цивільного судочинства. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. (Чернігів 18–19 травня 2021 року). НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 115-117.
 48. Щербак К. Новели цивільного судочинства щодо об’єднання та роз’єднання позовів. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина:матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. (Чернігів 18–19 травня 2021 року). НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С.141-144.
 49. Ющенко М. Щодо проблемних моментів окремого провадження. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (Чернігів 18–19 травня 2021 року). НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 144-146.
 50. Стеченко К. Л. Оскарження результатів ЄВФВ як новий напрям захисту прав абітурієнтів-правників в Україні. Захист прав здобувачів освіти в адміністративних судах: творчий конкурс есе Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з нагоди відзначення Днів адміністративної юстиції України у 2021 році з метою популяризації діяльності адміністративних судів серед студентів – нагороджена Дипломом І ступеня.

 

Старший викладач кафедри Козинець І.Г.

 

 1. Приходько В.О. Особливості правового становища вільновідпущеників і рабів у Стародавньому Римі // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.391-393.
 2. Акуленко О.В. Оподаткування доходів фізичних осіб: український та зарубіжний досвід // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.106-109.
 3. Гранкова Х.М. Захист прав власності в римському приватному праві // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.124-127.
 4. Коршун А.С. Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.156-159.
 5. Мулач Т.С. Підходи щодо визначення поняття та змісту банківської таємниці // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.174-178.
 6. Волкова Д.А. Правовий статус податкових агентів //Инновационное развитие информационного общества: экономико-управленческие, правовые и социокультурные аспекты: сборник материалов VІ Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых(г. Чернигов, 14 декабря 2017 г.) / Черниг. нац. технол. ун-т. – Чернигов: Черниг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 328-330.
 7. Ігнатенко С.В. Збір за місця паркування транспортних засобів: особливості застосування в Україні та європейський досвід //Инновационное развитие информационного общества: экономико-управленческие, правовые и социокультурные аспекты: сборник материалов VІ Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых(г. Чернигов, 14 декабря 2017 г.) / Черниг. нац. технол. ун-т. – Чернигов: Черниг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 373-376.
 8. Півень Б.О. Податок на додану вартість і його роль у формуванні доходів бюджету //Инновационное развитие информационного общества: экономико-управленческие, правовые и социокультурные аспекты: сборник материалов VІ Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых(г. Чернигов, 14 декабря 2017 г.) / Черниг. нац. технол. ун-т. – Чернигов: Черниг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 452-455.
 9. Маньківська К.О. Сутність загального податково-правового режиму заподатковим законодавством України // Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: – С.146 – 147.
 10. Моголівець К.М. Становлення та розвиток податкової системи України // Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: – С.149 – 151.
 11. Петренко О.Ю. Проблеми розвитку податку на додану вартість у різних країнах світу // Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: – С.155 – 156.
 12. Жежко Д. В. Правовий статус податкових агентів // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.91-94.
 13. Кошка І.Ю. Поняття та значення податкового контролю в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.119-121
 14. Крамар Т.С. Сутність та природа податкового боргу // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.122-125
 15. Перетятько А.М. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.136-139.
 16. Жернова М. Г. Рatria potestas у Стародавньому Римі. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.269-273.
 17. Левченко М. Ю. Речове та зобов’язальне право у Стародавньому Римі: порівняльний аналіз. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 338-341.
 18. Струк Є.О. Форми захисту порушених прав римських громадян. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.307-309.
 19. Хименко А. О. Заповіти у римському приватному праві. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018.
 20. Лось А. Ю. Спадкування за заповітом у римському приватному праві. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.341-344.
 21. Журба В. С. Правовий механізм адміністрування та відшкодування ПДВ. /Матеріали круглого столу «Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції», м. Чернігів, грудень 2018 року. Чрнігів: ННІПСТ ЧНТУ, 2018 рік.
 22. Струк Є. О. До питання сутності та наслідків дефолту. /Матеріали круглого столу «Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції», м. Чернігів, грудень 2018 року. Чрнігів: ННІПСТ ЧНТУ, 2018 рік.
 23. Старенок І. П. Порівняльний аналіз податкових систем України та зарубіжних країн. /Матеріали круглого столу «Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції», м. Чернігів, грудень 2018 року. Чрнігів: ННІПСТ ЧНТУ, 2018 рік.
 24. Волох А. С. Особливості фінансово-правового регулювання місцевих податків та зборів в Україні. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С.84-87.
 25. Лозицька Я.А. Батьківська влада у Стародавньому Римі. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С.95-97.
 26. Старенок І.П. Захист права власності в римському приватному праві. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С.127-128.
 27. Галета Ю.В. Соціально-економічна сутність і призначення державного бюджету. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С.85-88.
 28. Задесенець Я. О. Оподаткування доходів фізичних осіб: європейський досвід. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С.95-98.
 29. Кравченко В.Я. Сервітути в Стародавньому Римі. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С.125-128.
 30. Сурай А.О. Речове і зобов’язальне право у Стародавньому Римі: порівняльний аналіз. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С.173-176
 31. Гармаш В.С. Усунення від права на спадкування. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 227-229.
 32. Жернова М.Г. Поняття та сутність договору довічного утримання. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 237-240.
 33. Калітник О.О Особливості визнання заповіту недійсним. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 251-253.
 34. Кугук Н.С. Особливості відповідальності професійного зберігача. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 283-285.
 35. Лесун А.Є Цивілістичні аспекти договору позички та збігання. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 297-300.
 36. Лось А.Ю. Правове регулювання банківської таємниці в Україні. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 313-316.
 37. Паін Р.Д. Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб: іноземний досвід та можливості його реалізації в Україні. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 349-351.
 38. Патук А.А. Торговельні марки, як об’єкти цивільних прав. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 352-354.
 39. Позднякова Ю.Ю. Відумерлість спадщини: поняття та юридична природа. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 368-370.
 40. Хименко А.О. Правова природа та поняття дефолту. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 410-412.
 41. Жернова М.Г. Державне соціальне страхування в європейських країнах. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. С. 507-509.
 42. Коробович А.Ю. Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. С. 521-523.
 43. Кугук Н. С. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки для суб’єктів оподаткування. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. С. 528-529.
 44. Лесун А.Є. Щодо питання про сутність санкції фінансово-правової норми. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. С. 538-540.
 45. Патук А.А. Впровадження в Україні системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування на сучасному етапі. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. С. 568-570.
 46. Перепечай Л.В. Поняття дефолту та перспективи його розвитку в Україні. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. С. 572-574.
 47. Гармаш В.С. Підстави притягнення до відповідальності за податкові правопорушення за законодавством України. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 21-24.
 48. Калітник О.О. Правова природа податкової соціальної пільги при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 36-38.
 49. Біла Г.О. Банківська система: національний і зарубіжний досвід. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 10-13.
 50. Коваль А.В. Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 41-44.
 51. Трущенкова А.А. Сутність і наслідки дефолту держави. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 77-60.
 52. Козак О.С. Досвід функціонування банківських систем. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 44-46.
 53. Мазко Р.М. Державний борг України: стан і ризики. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 57-60.
 54. Никипорець І.О. Акцизний податок в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 63-65.
 55. Тарасенко Д. В. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 568-570
 56. Сурай А. О. Проблеми правового регулювання при зверненні до адміністративного суду з позовом. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 563-565
 57. Питель О. В. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в усіх стадіях адміністративного процесу. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 510-512
 58. Шульга А. П. Статус експерта в адміністративному судочинстві, його права та обов’язки. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 600-602
 59. Бугай Д. А. Адмінстративна юрисдикція: поняття і особливості. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 294-296.
 60. Городній М. С. Адміністративне судочинство: сучасні підходи до визначення. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 325-327.
 61. Копилова А.І. Сутність поняття «процесуальний строк» у адміністративному судочинстві. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 386-388.
 62. Бондарчук Т. С. Необхідна оборона: поняття та умови правомірності. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XІII міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 28 квітня 2021 року. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.169-174.
 63. Щербак К.А. Статус спеціаліста в адміністративному процесі. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XІII міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 28 квітня 2021 року. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.514-521.
 64. Пивовар М.А. Загальні та спеціальні ознаки адміністративної відповідальності. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад: збірник матеріалів XІII міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 28 квітня 2021 року. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.367-373.
 65. Кот В. В. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність: критерії відмежування. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2 /НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С.109-111.
 66. Мишаста К.Б. Процесуальний примус в адміністративному судочинстві. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2 /НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 123-125.
 67. Пальона А.В. Застосування вогнепальної зброї як спосіб попередження та припинення правопорушення. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2 /НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С.131-133.
 68. Щербак К.А. Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2 /НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 171-173.
 69. Кот В.В. Деякі аспекти виконання постанови про конфіскацію речей, предметів та грошей. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.47-50.
 70. Крошка І. С. Проблеми визначення відповідальності юридичних осіб за адміністративним законодавством. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 54-56
 71. Песік Я.В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 63-65
 72. Приходько Т.О. Крайня необхідність в адміністративному праві України. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.72-74
 73. Антонян О.С. Проблематика визначення адміністративно-юрисдикційної діяльності національної поліції. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 244-245.
 74. Приступа А.Р. Зловживання правами в адміністративному процесі: до питання про поняття та види. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 69-72
 75. Новик Ю.С. Статус свідка в адміністративному судочинстві. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.56-58
 76. Ісакова А.В. Електронні докази в адміністративному судочинстві. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.33-35
 77. Іванок Д.В. Інститут типових та зразкових справ в Україні: результати впровадження. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.31-33
 78. Сурай А. О. Проблеми визначення поняття банківської таємниці. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.81-83.

 

Доцент Кочина О.С.

 

 1. Ткаченко М.С. Порівняльна характеристикаотримання статусу біженця в Україні та Польщі // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 103-107.
 2. Гапеєва Ю.І. Правовий статус державного агентства автомобільних доріг України // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 16-19.
 3. Карпенко М.С. Особливості договору перевезення вантажу залізничним транспортом // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 34-39.
 4. Голуб А.В. Прoблeми тa пeрcпeктиви рoзвитку фiнaнcoвoгo лiзингу в укрaїнi // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 5. Жежко Д.В. Суб’єкти господарювання в сфері ресторанного господарства // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 6. Кеня А.М. Поняття та особливості господарської компетенції органів державної влади і місцевого самоврядування як учасників господарських правовідносин // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 7. Клименко Д.В. Центр надання адміністративних послуг як надавач адміністративних послуг суб’єктам господарювання // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 8. Остапенко О.Ю. Правовий статус суб’єктів у сфері виробництва та торгівлі зброї // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 9. Сапсай В.О. Державне фінансування інноваційної діяльності в Україні // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 10. Шилюк Д.Д, Проблеми правового регулювання оренди державного майна в умовах адапації законодавства україни до законодавства європейського союзу // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 11. Макогін Н. О. Загальна характеристика неустойки як одного із засобів забезпечення виконання зобов’язань // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2: С. 100-102.
 12. Калітник О.О. Безготівкові кошти як об’єкт цивільних прав // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 98-101.
 13. Лось А. Ю. Завдаток та аванс: порівняльно-правова характеристика // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 145-148.
 14. Паін Р.Д. Порівняння загальних аспектів шлюбно-сімейних відносин за законодавством України та Німеччини // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 151-154.
 15. Патук А. А. Поняття та захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 154-157.
 16. Жернова М.Г. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 83-87.
 17. Кугук Н.С. Важливість інституту оголошення фізичної особи померлою // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 161-166.
 18. Стеченко К.Л. Повна цивільна дієздатність фізичних осіб за законодавством України // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 315-319.
 19. Штаба Ю.С. Послуга як предмет зобов’язань з надання послуг // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 404-407.
 20. Карпенко М.С. Проблеми законодавчого регулювання права особи на відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції» (м. Чернігів, 15 грудня 2019 р.) / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2019. С. 124-128.
 21. Гапєєва Ю.І. Сучасний стан захисту авторських і суміжних прав в України // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції» (м. Чернігів, 15 грудня 2019 р.) / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2019. С. 32-36.
 22. Стеченко К.Л., Кочина О.С. Правова природа реституції. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 253-258.
 23. Іванок Д. В., Кочина О.С. Визнання договору довічного утримання недійсним на підставі статті 225 Цивільного кодексу України: аналіз судової практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 62. 2020. С. 149-153.
 24. Кравченко В. Я. Окремі аспекти відповідальності за порушення грошового зобов`язання // Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку: міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 6-7 березня 2020 р. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. С. 27-30.
 25. Мишаста К.Б. Електронна форма правочину // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20–21 березня 2020 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. C. 64-67.
 26. Щербак К.А. Тварини як об’єкт цивільно-правових відносин // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львов, 20-21 березня 2020 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». С. 67-71.
 27. Коршун А.С. Вплив сучасної медичної реформи на права пацієнтів : Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 119-122.
 28. Ігнатенко С.В. Правові проблеми легалізації евтаназії в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 97-100.
 29. Мулач Т.С. Поняття та медико-правове значення лікарської таємниці // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 146-149.
 30. Подольхов І.С. Іпотека: сучасні концепції та тенденції розвитку // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 153-156.
 31. Стеченко К.Л. Військовослужбовці як суб’єкти цивільних правовідносин // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 156-158.
 32. Ющенко М. С. Гроші як об’єкт цивільних правовідносин // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 170-173.
 33. Халиман М.І. Правові проблеми аборту в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 163-165.
 34. Щербак К.А. Набуття права власності на безхазяйну річ // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 167-170.
 35. Остапенко А.І. Дії (результати робіт, послуги) як об’єкт цивільних прав // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів : міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 5-6 червня 2020 р. Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. С. 82-85.
 36. Кpавчeнкo В.Я. Oкpeмi аспeкти дoгoвopу купiвлi-пpoдажу в цивiльнoму oбiгу України. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20-21 листопада 2020 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. С. 59-63.
 37. Кот В.В. Особливості правового статусу майна особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 391-393.
 38. Крошка І.С. Наслідки спливу строків позовної давності. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 429-431.
 39. Бондарчук Т.С. Теоретичні основи представництва в цивільному праві. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 274-277.
 40. Пивовар М.А. Загальна характеристика цивільного права України. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 505-510.
 41. Ющенко М.С., Кочина О.С. Проблемні питання договору дарування на майбутнє. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 63. С. 178-182.
 42. Песік Я.В. Розуміння правочинів як усвідомлених дій осіб. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 29-30 січня 2021 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021. Ч. 1. С. 110-113.
 43. Мишаста К.Б. Проблеми захисту прав споживачів в Інтернет торгівлі. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 22–23 січня 2021 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С. 36-40.
 44. Макогін Н.О. Право інтелектуальної власності на «ноу-хау». Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021.С. 112-115.
 45. Паін Р.Д. Відмінність торгівельної марки від промислового зразка. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021.С. 119-120.
 46. Хименко А.О. Проблема евтаназії в контексті біоетики. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 137-139.

 

Доцент Литвиненко В.М.

 

  1. Біжовець Ю.С. Специфіка організації соціальної реабілітації дітей, що мають особливі потреби у Німеччині // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року – с. 14-18
  2. Шванська А. О. Встановлення інвалідності за законодавством України та зарубіжних країн // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року – с. 92-95
  3. Бабич Д. С. «Мейнстрімінг» інвалідності та соціальна інклюзія як стратегії освітньої політики (на прикладі США) // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року – с. 11-14
  4. Коваленко К.О. Моделі інвалідності: минуле та сучасність // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року – с. 44-48
  5. Бушко Н.С.. Зарубіжний досвід реабілітації осіб з функціональними обмеженнями // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року – с. 20-23
  6. Грицай С.О. Щодо спеціального статусу людей з інвалідністю // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року   с. 28-32
  7. Чередниченко I. С. Щодо питання забезпечення осiб з iнвалiднiстю автомобiлями // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 499-501
  8. Петренко І.В. Деякі питання попередження насильства в сім’ї щодо дітей// «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 448-452
  9. Нестеренко Ю. В. Про правове становище осіб з інвалідністю та їх місце в українському суспільстві // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 439-442
  10. Бондар В. В. Щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 314-317
  11. Єременко І.В. Правові основи адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 352-355
  12. Товста В. С. Сутність адміністративно-правового регулювання відносин із соціального обслуговування // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 487-492
  13. Скрипка О.В. Про принципи охорони праці державних службовців в Україні // Дія норм адміністративного права на міжгалузевому рівні: проблеми та  перспективи: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 7 грудня 2017 р.); за заг. ред. В.А.Рудик /Черніг.нац.тех.ун-т. – Ч.: ЧНТУ, 2017.-
  14. Устименко Я.Д. Проблемні аспекти визначення поняття «дисциплінарний проступок» в трудовому праві //Юність науки– 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 11-12 квітня2018р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 173-175
  15. Кравченко О. В. Трудова правосуб’єктність фізичної особи-роботодавця // Юність науки– 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 11-12 квітня2018р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 135-137.
  16. Приходько В. О. Про види загальних дисциплінарних стягнень // Юність науки– 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 11-12 квітня2018р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 164-166
  17. Перепечай Л. В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців // Юність науки– 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 11-12 квітня2018р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 151-153.
  18. Менджул К. В. Теоретичне визначення поняття «внутрішній трудовий розпорядок» // Юність науки– 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 11-12 квітня2018р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 148-149.
  19. Старенок І. П. До питання про визначення поняття «час відпочинку» та його видів у трудовому праві  // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року
  20. Сушко Я. В. Про правову освіту в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року
  21. Болуто А.О. 1.     Приведення національного трудового законодавства до європейських стандартів як головний принцип його реформування // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року
  22. Пророченко В.В. Медіація – спосіб альтернативного вирішення конфліктів // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року
  23. Солоніна Ю.А. Деякі питання безоплатної правової допомоги в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року
  24. Гранкова Х.М. студентки гр. КПР-161 Досвід зарубіжних країн щодо надання безоплатної правової допомоги // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року.
  25. Рожок О.В. Трудовий договір як основний юридичний факт виникнення трудових правовідносин // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018.
  26. Попело А.Ю. Гендерна дискримінація в трудових правовідносинах та шляхи її подолання в Україні // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018.
  27. Кирдан Ю.В. Юридичні гарантії реалізації права на соціальну допомогу малозабезпеченими особами // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018.
  28. Волох А.С. Сутність та значення соціального страхування в системі соціального захисту населення // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018.
  29. Передня М.В. Правова основа адміністративної відповідальності за транспортні правопорушення // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018.
  30. Кугук Н. С. Дещо про проблеми працевлаштування молоді в Україні Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник –Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 –С. 227- 234
  31. Куліш М.О. Додаткові права у сфері праці: забезпечення рівності чи дискримінація? // Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 – С. 234 -241
  32. Бугай Д.А. Види юридичних клінік // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – Ч. 2, С. 78-80
  33. Патук А. А. Розвиток та становлення юридичних клінік у світі // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – Ч. 2, С.102 – 105
  34. Позднякова Ю.Ю. Про працю жінок в Україні // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.) : у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – Ч. 2, С.111-113
  35.  Дмитрик Ю. А.Медіація: можливості та перспективи розвитку в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С.10-14
  36. Жернова М. Г. Застосування гарантійних та компенсаційних виплат у трудових відносинах // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С.17-22
  37. Козак О. С.Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати праці // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С.25-28
  38. Кугук Н. С. Значення безоплатної первинної правової допомоги // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів ( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С.31-34
  39. Лось А.Ю. Загальні аспекти дисциплінарної відповідальності працівників у трудовому праві // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С. 36-40
  40. Макогін Н. О. Професійна етика членів юридичної клініки // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С.40-43
  41. Позднякова Ю. Ю. Правова основа діяльності юридичних клінік в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С.49-52
  42. Ткач О. Ю. Про охорону праці неповнолітніх в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С.62-65
  43. Хименко А. О. Види безоплатної правової допомоги // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( м. Чернігів 16-17 травня 2019року) – С.65-68.
  44. Кравченко В.Я. Окремі питання змісту та реалізації права на працю в Україні // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні: Збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції (8 жовтня 2019 року) –С.141-146.
  45. Щербак К.А. Трудові права неповнолітніх// Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні: Збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції (8 жовтня 2019 року) –С. 412-417
  46. Макогін Н.О. Проблеми пенсійного забезпечення в солідарній системі України // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 323-327
  47. Стеченко К.Л. Державні гарантії у сфері зайнятості населення //«Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. –С. 387-391
  48. Мишаста К.Б. Про переваги офіційного працевлаштування// «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. –С. 339-341
  49. Кравченко В. Я.Окремі питання дисциплінарної відповідальності працівників // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.)   / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С.523-525
  50. Стеченко К.Л. Правова допомога в юридичних клініках // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.)   / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 598-600
  51. Щербак К.А. Щодо етичних правил клініциста // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.)   / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 616-618
  52. Кравченко В. Я. Деякі питання безоплатної правової допомоги в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.49-52
  53. Дрозд А.С., Юридичне консультування як основний напрям діяльності юридичної клініки // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.24-27.
  54. Мишаста К.Б. Правовий нігілізм в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.60-63.
  55. Новик Ю. С. Право на охорону праці та гарантії його реалізації // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.65-69
  56. Пальона А.В., Литвиненко В.М. Особливості визначення поняття «трудовий договір» в законодавстві та доктрині трудового права // Правова держава в сучасних умовах. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020 – С. 88-93
  57. Бокач В.Є., Литвиненко В.М. Класифікація принципів трудового права// Правова держава в сучасних умовах. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020 – С.31-36.
  58. Британ О.В. Про права медичних працівників // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 288-290
  59. Кот В.В. Системи оплати праці за кордоном // // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 399-402.
  60. Бондарчук Т. С. Кадрова політика підприємств: поняття, вимоги та види ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Юність науки – 2021: Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства 25-26 березня 2021 року.
  61. Мишаста Т.Б. Поняття права на працю ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Юність науки – 2021: Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства 25-26 березня 2021 року.
  62. Переверза А. М. Основні особливості та завдання кадрової політики ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Юність науки – 2021: Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства 25-26 березня 2021 року.
  63. Пророченко В.В. Концепція «aquis communautaire» в праві Європейського Союзу ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Юність науки – 2021: Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства 25-26 березня 2021 року.
  64. Трошко А.В. Документ, його роль та місце в органах державного управління та органах місцевого самоврядування // Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник матеріалів XІІІ міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2021 року) – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 – С. 473-481
  65. Стрельцова О.О. Захист трудових прав у судовому порядку // Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник матеріалів XІІІ міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2021 року) – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 – С.438-445
  66. Ущенко Я.О. Правове регулювання атестації окремих категорій працівників // Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник матеріалів XІІІ міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2021 року) – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 – С. 481-488
  67. Берднік С.С. Деякі питання класифікації кадрових документів// Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник матеріалів XІІІ міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2021 року) – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 – С. 162-169
  68. Візір А. І.кадрова служба: завдання та напрями роботи// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.11-13.
  69. Галета Ю. В. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.13-15.
  70. Жук П. В.Роль кадрової служби та її функції// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.28-30.
  71. Коновал В. В. Поняття та види зайнятості в Україні// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.39-41.
  72. Костюченко Н. Д. Принцип свободи праці і свободи трудового договору// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.50-51.
  73. Кравченко О. В. Сучасний стан та перспективи вступу України в європейський союз// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.52-54.
  74. Пальона А.В. Правова основа державної кадрової політики// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2021. – С.58-60.
  75. Ричик А. О. Дещо про управління персоналом // VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С.74-76.
  76. Ромащенко К. Ю. Поняття та ознаки трудових правовідносин// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С.77-80.
  77. Труба В. М. Сторони трудових правовідносин // VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С.84-86.
  78. Чумаченко В. Ю.Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин// VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С.88-90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Доцент Пузирна Н.С.
  1. Сапон В.М. Проблемні питання сутності адміністративного договору. // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 470-471.
  2. Дриг І.М. Адміністративна відповідальність батьків за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 350-351.
  3. Солодовник М.С. Особливості системи прав та свобод людини і громадянина. // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 477-480.
  4. Кравченко О. В. Преміювання як вид стимулювання працівників. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16–17 травня 2018 року). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 28-30.
  5. Приходько В.А. Про основні системи оплати праці. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16–17 травня 2018 року). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.41-44.
  6. Пророченко В.В. Дисциплінарна відповідальність як стимулюючий захід ефективної трудової діяльності. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16–17 травня 2018 року). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С.51-55.
  7. Матвієнко Л. А. Принципи роботи податкових органів країн Євросоюзу (на прикладі Німеччини) та підвищення ефективності діяльності територіальних податкових органів України. // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин : запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, ЧНТУ, 12 грудня 2018 р.).
  8. Ісмаілова Ч. Х. До питання про зниження віку адміністративної відповідальності неповнолітніх. // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин : запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, ЧНТУ, 12 грудня 2018 р.)
  9. Єрмоленко В.О. Представники в адміністративному процесі. // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 – С. 29-33.
  10. Савенко О. В. Проблеми притягнення іноземців до адміністративної відповідальності. // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 – С. 79-84.
  11. Каплюк М. М. Адміністративно-правове регулювання боротьби з корупцією // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019.
  12. Остроух А. І. Правова природа бюджетного правопорушення та відповідальності за порушення бюджетного законодавства / А. І. Остроух // Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019.
  13. Приходько В. О. Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 року) : збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Частина 2. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С.118-119.
  14. Калітник О. О. Міжнародна організація праці та її вплив на трудове законодавство України. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 22-25.
  15. Менджул К. В. Поняття, ознаки та види страйків. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 43-46.
  16. Менджул К. В. Електронні докази в адміністративному судочинстві. // Сучасний рух науки : тези доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 3-4 жовтня 2019. – Дніпро, 2019. – Т. 2. – С. 527- 531.
  17. Лось А.Ю. Поняття адміністративно-процесуального права. // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 – С. 172- 176.
  18. Ігнатенко К. С. Щодо поняття адміністративного договору в зарубіжних країнах // Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – С. 644-647.
  19. Гармаш В.С. Підстави застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві. // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 490-492.
  20. Жернова М. Г. Основні аспекти взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації. // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 505-507.
  21. Жернова М.Г. Адміністративно-правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 27-30.
  22. Кугук Н. С. Участь третіх осіб в адміністративному процесі як засіб сприяння правильному вирішенню спору. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 52-54.
  23. Лось А.Ю. Принципи адміністративного судочинства : науково-правовий аспект. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 54-57.
  24. Гармаш В.С. Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в адміністративному судочинстві. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 18-20.
  25. Калітник О.О. Електронні докази, як окремий засіб доказування в адміністративному судочинстві. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 36-38.
  26. Штаба Ю.С. Докази в адміністративному судочинстві. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 83-85.
  27. Кравченко О.В., Менжул К.В. Особливості розвитку та становлення правової системи Китаю. // Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 248-250.
  28. Жук П.В. Статус та повноваження Інтерполу. / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених(м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 339-341.
  29. Авраменко А.О. Судова система України. //Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.146-149.
  30. Костюченко Н.Д. Прокурорська діяльність в Україні. // Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.266-270.
  31. Федоренко Д.В. Верховний Суд України: поняття, структура та повноваження. // Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 488-492.
  32. Чумаченко В.Ю. Адвокатура України. // Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.498-502.
  33. Коновал В. В. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності. // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С.103-105.
  34. Труба В. М. Ознаки та функції правоохоронного органу. // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С.161-163.
  35. Стрельцова О. О. Діяльність Національної поліції України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С.178-180.
  36. Жук П. В. The principle of the people’s participation in the administration of justice. // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С.393-395.
  37. Мишаста Т. Б. Вдосконалення системи суддівського самоврядування в Україні. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 177-179.
  38. Каленченко В.В. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості. Основні положення і висновки роботи обговорювалися на круглому столі на тему: «Правова система України: сучасний вимір» (м. Чернігів, 11 травня 2021 року).
  39. Петрик А.І. Протидія порушенню права на захист за законодавством зарубіжних країн: досвід для України. Основні положення і висновки роботи обговорювалися на круглому столі на тему: «Правова система України: сучасний вимір» (м. Чернігів, 11 травня 2021 року).
  40. Сапон Ю.В. Казус (випадок) в кримінальному праві: проблеми розуміння. Основні положення і висновки роботи обговорювалися на круглому столі на тему: «Правова система України: сучасний вимір» (м. Чернігів, 11 травня 2021 року).

 

Професор Пузирний В.Ф.

 

 1. Алтобасов Б. Л. Становлення профспілок в Україні за часів незалежності / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 296-298.
 2. Матвієнко І. М. Структура відповідальності керівника державного підприємства, установи та шляхи її оптимізації / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 429-432.
 3. Брижко М. В. Щодо поняття самозайнятих осіб в Україні / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 317-319.
 4. Вікторовський В. В. Правове регулювання адміністративної юстиції в Україні / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 325-328.
 5. Заяць А. Р. Роль Національної поліції у забезпеченні безпеки дорожнього руху / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 359-363.
 6. Іващенко М. О. Деякі питання відбору кадрів на державну службу у Великобританії та Франції: досвід для України / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 370-373.
 7. Приходько Д. Д. Правове регулювання оплати праці державних службовців на сучасному етапі / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 461-464.
 8. Волох А. С. Заробітна плата як соціально-економічна категорія. / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2. – С. 108-110.
 9. Коротка О. В. Система й завдання митних органів України. До питання про зниження віку адміністративної відповідальності неповнолітніх / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – C. 47-50.
 10. Отрошко С. А. Деякі проблеми законодавства України про адміністративну відповідальність / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 83-87.
 11. Рибалко Ю. І. Види центральних органів виконавчої влади в Україні / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 121-125.
 12. Онищенко Б. В. До проблеми визначення сторін колективного договору / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 71-76.
 13. Шестак О. В. Контроль за діяльністю професійних спілок / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019.- С. 165-169.
 14. Кравченко О. В. Причини виникнення трудових спорів. / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 28-31.
 15. Прохоренко С. О. Недоліки існуючої системи доступу до таємної інформації в Україні / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (14 листопада 2019 р., м. Полтава). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 67-69.
 16. Приходько В. О. Підстави застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві / Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 грудня 2019 року): у 5 ч. Полтава ЦФЕНД, 2019. Ч.5. С.14-16.
 17. Макогін Н. О. Джерела адміністративно-процесуального права: система та тенденції розвитку / Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 187-191.
 18. Паін Р. Д. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів / Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 253-258.
 19. Ковальчук О. В. Щодо джерел адміністративного права / Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. В. Ф. Пузирного, І. М. Колодій, Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 55- 59.
 20. Саєнко А. В. Угоди про визнання вини (plea bargaining) під час досудового розслідування в США / Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 163 -167. (XII міжнародна науково-практична онлайн-конференція (15 квітня 2020 року)).
 21. Бахир Ю. О. Дієве каяття в кримінальному законодавстві країн Європейського Союзу / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 5-9.
 22. Білоус-Красноставець Я. В. Значення методики розслідування та криміналістична характеристика злочинів спрямованих на заволодіння житлом / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 10- 13.
 23. Нестеренко Ю. В. Кримінально-правова помилка в законодавстві країн Європейського Союзу / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 59-61.
 24. Шеховцова Є. А. Проблеми вирішення цивільного позову в кримінальному проваджені / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 117- 125.
 25. Гармаш В. С. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у підготовчому судовому провадженні / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020.- С. 492-494.
 26. Жернова М. Г. Основні аспекти взаємодії прокуратури із засобами масової інформації / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020. — С. 505-507.
 27. Лесун А. Є. Особливості правового статусу прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020. — С. 536-538.
 28. Калітник О. О. Мета та актуальність створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 185-187.
 29. Козак О. С. Зміна обвинувачення прокурором: проблемний аспект / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 189-191.
 30. Лось А. Ю. Представництво інтересів держави в суді як функція прокуратури України / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 204-206.
 31. Патук А. А. Історія та етапи становлення прокуратури в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 218-221.
 32. Візір А. І. Права жінок у трудовому законодавстві. // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020.- С. 311-314
 33. Бондарчук А. А. Публічна служба в Україні : витоки та дефініції. // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020.- С. 267-271
 34. Карповець В.С. Поняття безробітного та його правовий статус за законодавством України.// Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 220-224.
 35. Мишаста К.Б. Підготовка обвинувачення та виступ прокурора в суді.// Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.330-336
 36. Стеченко К.Л. Щодо взаємодії органів прокуратури України з громадськими активістами.// Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 433-437.
 37. Кравченко О.Г. Загальні аспекти матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві.// Матеріали ХІ Міжнародної науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ЮНІСТЬ НАУКИ – 2021: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА (25-26 березня 2021 року). НУ «Чернігівська політехніка», 2021.
 38. Єрьома Ж. О., Зайнятість: поняття, форми та види. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 26-28.
 39. Карповець В. С. Безробіття молоді як актуальна проблема сучасного ринку праці. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 35-37.
 40. Рожкова С. О. Конкуренція у трудових правовідносинах. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.76-77.
 41. Несен О. В. Особливості розгляду прокурором скарг як засобу забезпечення прав особи у кримінальному проваджені. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.180-182.

 

Доцент Чічкань М.В.

 

 1. Шульга С.С. Окремі питання правового регулювання робочого часу в Україні// Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 98-101.
 2. Молибога К.С.   Трудова дисципліна та методи її забезпечення //Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 51-54.
 3. Губко М.М. Правові підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника //Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 32-35.
 4. Пискун О.М. Щодо питання робочого часу та часу відпочинку осіб з інвалідністю за законодавством України // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 65-67.
 5. Бабіч К.О. Проблеми застосування принципу заборони дискримінації у сфері праці та зайнятості // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 172 с.
 6. Джола К.А. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 172 с.
 7. Ландар В.А. Міжнародні стандарти права на працю // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 172 с.
 8. Бугай Д.А. Проблеми соціального захисту учасників бойових дій в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.13-16.
 9. Гапон К.С.,  Горошко О.О. Солідарна система загального пенсійного страхування як базовий рівень пенсійного забезпечення в Україні // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 16-18.
 10. Івахненко Ю.М. Соціальний захист бездомних осіб в Україні: окремі правові питання // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.33-36.
 11. Чалкова І.Ю. Загальнообовꞌязкове державне пенсійне страхування як державна гарантія права на соціальний захист // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.80-83.
 12. Кіяшко Р.О. Поняття та структура адміністративних правовідносин // Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. В. Ф. Пузирного, І. М. Колодій, Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 49 -55.
 13. Кравченко В.Я. Зaгaльнoтeoрeтичний aспeкт дoкaзiв у aдмiнiстрaтивнoму судoчинствi Укрaїни // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів ІХ  Міжнародної  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.  407-410.
 14. Кривенко В.О. Соціально-правовий захист учасників бойових дій: окремі питання// «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів ІХ  Міжнародної  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.  422-425.
 15. Чалкова І.Ю. Право соціального забезпечення як сучасна галузь права: окремі питання // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник  матеріалів  ІХ  Міжнародної  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.  587-589.
 16. Щербак К. Докази в адміністративному процесі: поняття та джерела // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів ІХ  Міжнародної  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.  603-605
 17. Хамраєва А. Інституційні засади розвитку пенсійної системи України // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів ІХ  Міжнародної  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.  575-576.
 18. Чічкань М.В., Стеченко К.Л. Щодо особливостей електронних доказів в адміністративному судочинстві // Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків), 4-5 грудня 2020 р. – Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. – Ч. 2. – С. 90-93.
 19. Чічкань М.В., Горошко О.О. Щодо правового регулювання надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник
  тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С. 163-165.
 20. Чічкань М.В., Кривенко В.О. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям: окремі правові аспекти. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 86-88.
 21. І. Ю. Чалкова До визначення поняття «пенсія» у праві соціального забезпечення // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С. 167-169.
 22. О. Слиш Щодо питання правового регулювання надбавок та доплат науково-педагогічним працівникам // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник
  тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С. 144-145.
 23. В.Д. Вахно Основні причини та шляхи подолання дефіциту Пенсійного фонду України // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С. 86-88.
 24. К.С. Гапон Соціально-правовий статус осіб з інвалідністю // Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. С. 92-93.
 25. Ю.В. Буглак Страховий стаж у солідарній системі пенсійного забезпечення // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 10-11.
 26. А.С. Дрозд До питання пенсійного забезпечення державних службовців // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 22-24.
 27. Т.В. Паньковець Право на допомогу по безробіттю: актуальні питання // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 60-62.

 

Доцент Шестак Л.В.

 

Фахові публікації

  1. Пророченко В.В., Шестак Л.В. Адміністративний примус як метод державного управління. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. Випуск 47. Том 1. С. 158-161.
  2. Шестак Л.В., Щербак К.А. Проблемні аспекти адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 210-213.
  3. Шестак, Л., Зінченко, В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері обігу інформації. Знання європейського права. 2021. № 1. С. 113-117. https://doi.org/10.32837/chern.v0i1.183
  4. Шестак Л.В., Волковська А.А. Проблеми правового регулювання застосування конфіскації як виду адміністративного стягнення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Науково-практичні конференції у співавторстві зі студентами
 1. База К. Т., Шестак Л. В. Недоліки законодавства про адміністративну відповідальність та шляхи їх подолання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – С. 272-274
 2. Пророченко В.В., Шестак Л.В. Публічне адміністрування як особливий вид адміністративної діяльності / Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-27 листопада 2020 р., м. Черкаси). – Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. – С. 153-155.
 3. База К.Т., Шестак Л.В. Проблеми законодавчого регулювання застосування адміністративних санкцій до неповнолітніх / Напрямки реформування публічного та приватного права в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26 березня 2021 року). – Запоріжжя, 2021. – С. 100-102.
 4. Шестак Л.В., Жук П.В. Проблеми законодавчого регулювання застосування адміністративних санкцій до неповнолітніх / Л. В. Шестак, П. В. Жук // Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад : збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 503-509.
 5. Шестак Л., Переверза А. Акти державного управління та їх особливості / Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 352-359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Керівництво науковою роботою студентів
 1. Пророченко В.В. Щодо питання поняття правового акта управління Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти, (Чернігів, 14 грудня 2017 р.) : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених.   – Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017.
 2. Семак О.В. Медіація в адміністративному процесі: реальність чи ні? Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, (Чернігів, 16-17 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 85-88.
 3. Приходько В. О. Про центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р). – С. 44-48.
 4. Пророченко В. В. Мотив і мета – факультативні ознаки суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення. Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30–31 березня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 163-166.
 5. Пророченко В., Старенок І. Оплатне вилучення предмета правопорушення: проблема застосування в сучасних умовах. Інновації ХХІ століття : збірник тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 25 травня 2018 року). – Ч. 9. – С 81-85.
 6. Пророченко В.В., Старенок І.П., Струк Є.О. Неосудність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність Актуальні питання правових та гуманітарних наук в сучасних умовах: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 16 грудня 2018 р.). – Черкаси: ГО «Центр правової думки», 2018. – С. 26-29.
 7. База К. Т. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері торгівлі. Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р). – С. 8-11.
 8. Гранкова Х. М. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р). – С. 20-22.
 9. Березан А. А. Проблемні аспекти визначення поняття юридичної відповідальності державних службовців Дія норм адміністративного права на міжгалузевому рівні: проблеми та  перспективи: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 7 грудня 2017 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С. 38-41.
 10. Фелюст А. С. Доктринальні підходи до розуміння поняття «орган виконавчої влади». Дія норм адміністративного права на міжгалузевому рівні: проблеми та  перспективи: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 7 грудня 2017 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С.34-38.
 11. Кубарєв Д. В. Удосконалення застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 54-60.
 12. Курпас І. І. Особливості реформування освітньої сфери в умовах децентралізації влади в Україні. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 61-67.
 13. Макогін Н.О. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: поняття, функції та особливості. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 року) : збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Частина 2. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С.97-99.
 14. Хименко А. О. Розмежування крайньої необхідності і необхідної оборони. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 68-71.
 15. Пілеко В. В. Cистема адміністративних стягнень. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С.
 16. Борщ О. М. Проблеми застосування позбавлення спеціального права за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 6-11-17.
 17. Воскобойник Т. В. Поняття адміністративної відповідальності як самостійного інституту адміністративного права. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 22-30.
 18. Ткаченко О. О. Правове регулювання соціального захисту працівників національної поліції України. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 143-149.
 19. База К.Т. Недоліки законодавства про адміністративну відповідальність та шляхи їх подолання / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – С. 272-274.
 20. Берднік С. С. Особливості адміністративного затримання як заходу адміністративного припинення / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 254-257.
 21. Іванок Д.В. Проблеми роподілу повноважень Президента і Кабінету Міністрів України у сфері державного управління / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 30-33.
 22. Кравченко В. Я. Деякі аспекти адміністративної відповідальності неповнолітніх / Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 листопада 2020 р. – Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2020. Ч. 2. – С.42-46.
 23. Кравченко В.Я. Адміністративна відповідальність: загальнотеоретичний аспект / Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17-18 квітня 2020 року). Харків: ГО “Асоціація аспірантів-юристів”, 2020. – С. 41-45.
 24. Кравченко О. В., Менджул К. В. Окремі аспекти адміністративної відповідальності за безквитковий проїзд в громадському транспорті / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 416-420.
 25. Стеченко К.Л. Застосування вогнепальної зброї правоохоронцями як захід адміністративного припинення / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 73-77.
 26. Трошко А. В. До питання про поняття та ознаки адміністративних правовідносин / Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-27 листопада 2020 р., м. Черкаси). – Черкаси: Східно-Європейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. – С. 173-175.
 27. Щербак К. А. Заняття проституцією як адміністративне правопорушення / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 85-89.
 28. Ющенко О.С. Особливості правової природи адміністративного правопорушення. Дія норм адміністративного права на міжгалузевому рівні: проблеми та  перспективи: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 7 грудня 2017 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С.66-69.

 

Доцент Шпомер А.І.

 

 1. Денисова Л.Ч. Особливості правового регулювання договору перевезення вантажу авіаційним транспортом. Аеро-2017. Повітряне і космічне право: Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 листопада 2017 р. Том 1. Тернопіль: Вектор. С. 239–242.
 2. Мітіна В.А. Правове становище страхових компаній та страхових посередників в Україні. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017.
 3. Молофій О.В. Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері прав споживачів та його проблеми. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017.
 4. Мусієнко О.Г. Поняття фізичної особи як учасника господарських правовідносин. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017.
 5. Семак О.В. Питання законодавчого визначення організаційно-правової форми товарної біржі. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017.
 6. Степановська М.В. Правове регулювання договору перевезення внутрішнім водним транспортом. Актуальні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2017 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2017.
 7. Чередніченко І.С. Особливості функціонування товариства з обмеженою відповідальністю з прийняттям нового законодавства. Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. Ч. 2: С. 179-180.
 8. Петренко І.В. Участь представника у господарському процесі: нові тенденції. Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. Ч. 2: С. 153-154.
 9. Бондар В.В. Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 77 – 81.
 10. Іванова Р.В. Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 94 – 96.
 11. Кириченко Н.Р. Особливості господарсько-правової відповідальності. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. С. 106 – 108.
 12. Костенков А.В. Загальна правова характеристика галузі електроенергетики. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 13. Михельсон О.В. Комерційна концесія: стан та перспективи. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 14. Кульбако В. Досвід іноземних держав з питань правового регулювання оптової та роздрібної торгівлі. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2018 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2018.
 15. Кирдан Ю.В. Правовий статус експерта з питань права у господарському процесі. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019р.): у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019.Ч. 2: с. 87-88.
 16. Волох А.С. Правова природа електронних доказів у господарському процесі. Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019р.): у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2: С. 82-83.
 17. Струк Є. Суб’єкти корпоративних правовідносин: поняття та ознаки. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 170 –173 .
 18. Старенок І. Щодо визначення корпоративних правовідносин. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів     ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 165 –168 .
 19. Лозицька Я. Підстави господарсько-правової відповідальності. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів     ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 141 –144 .
 20. Левченко М. Загальні положення про господарські договори та їх види. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів     ( м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 132–135 .
 21. Струк Є.О. Предмет та строки як істотний елемент договору підряду на капітальне будівництво. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти (частина IІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 22-23 січня 2020 року. Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 69-71.
 22. Цигура А.В. Господарсько-правові санкції за порушення зобов’язань у сфері капітального будівництва. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 січня 2020 р.). ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С.179-182.
 23. Сушко Я.В. Особливості створення приватних і публічних акціонерних товариств. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина II): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 січня 2020 року. Київ: МЦНіД, 2020. С.65-67.
 24. Пророченко В.В. Процесуальні особливості апеляційного та касаційного оскарження ухвал господарського суду законодавства. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020р.): у 2-х ч. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч. 2: С. 589-591.
 25. Хадієва Е.Р. Питання розмежування господарської та адміністративної юрисдикції. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів ( м. Чернігів,   14-15 травня 2020 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 160-161.
 26. Кот В.В. Особливості правового регулювання договору про емфітевзис. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 28 травня 2021 р.). Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. С. 79-82.
 27. Пальона А.В. Проблеми визначення цивільно-правового статусу крипто валюти в Україні. Теорія і практика сучасної науки та освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 20-21 травня 2021 року. Львів: Львівський науковий форум, 2021. С. 105-107.
 28. Приходько В.О. Торгово-промислові палати як суб’єкти управління зовнішньоекономічною діяльністю. «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.): збірник матеріалів конференції. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 524 -526.
 29.  Глянько К.І. Правове регулювання діяльності фондової біржі. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2020 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2020.
 30. Ковтун Д.Д. Поняття та сутність технічного регулювання. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2020 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2020.
 31. Легеда М.В. Питання визначення поняття державно-приватного партнерства. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2020 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2020.
 32. Марченко О.В. Правова природа засновницького договору і статуту. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2020 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2020.
 33. Подвербний А.М. Поняття та сутність капітального будівництва. Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 15 грудня 2020 р.); за заг. ред. І.М. Колодій / Чернігівський національний технологічний ун-т. Ч.: ЧНТУ, 2020.