Персоналії

Литвиненко Валентина Миколаївна, завідувач кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

У 1997-2001 роках навчалася у Чернігівському юридичному коледжі. У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста права.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  на тему «Соціальні послуги у сфері соціального захисту населення» . У 2015  році  присвоєно вчене звання доцента  кафедри  трудового права та права соціального забезпечення.

Авторка понад 70-ти наукових і навчально-методичних праць. Викладає навчальні дисципліни: Трудове право, Організаційно-правові засади надання безоплатної правової допомоги, Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу, Кадрове діловодство.

Чічкань Марія Валеріївна, заступник завідувача, доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

У 2000-2004 роках навчалася в Чернігівському державному інституті права, соціальних технологій та праці. У 2005 році закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему: «Правове регулювання особливого захисту інвалідів в Україні». У 2014 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Міжнародне публічне право», «Право соціального забезпечення», «Пенсійне право».

 

Апанасенко Катерина Іванівна, доцент кафедри публічного та приватного права, доктор юридичних наук, доцент,

У 2003 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Правознавство” (кваліфікація – магістр права).

У жовтні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Правовий режим майна, що є в комунальній власності» у спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 12.00.04 „Господарське право; господарсько-процесуальне право”. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2021 році захистила докторську дисертацію на тему «Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики» у   спеціалізованій вченій раді при Інституті економіко-правових досліджень Національної академії наук України зі спеціальності 12.00.04 „Господарське право; господарсько-процесуальне право”.

Є автором понад 120 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курси навчальних дисциплін «Господарсько-процесуальне право», «Господарське право», «Господарські процесуальні документи», «Практика ЄСПЛ в цивільних та адміністративних справах», «Правові основи діяльності Європейського Суду з прав людини», «Тенденції судового та позасудового розгляду і вирішення правових спорів», «Правові засади державного регулювання господарської діяльності в Україні».

 

Барабаш Алла Григорівна, доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

У 1991 р. закінчила Чернігівський юридичний технікум, у 1997 р. – юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію юриста. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право за темою «Правове регулювання лізингових відносин в Україні». Захист відбувся в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк). У 2007 р. отримала атестат доцента, яким їй присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Земельне право», «Екологічне право», «Міжнародне приватне право».

 

Керноз Неля Євгеніївна, старший викладач кафедри публічного та приватного права

У 1981 – 1984 роках навчалася в Чернігівському юридичному технікумі по спеціальності «Правознавство та облік в системі соціального забезпечення» присвоєно кваліфікацію юриста. У 1988 році закінчила. У 1988 році закінчила Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)  і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста права за спеціальністю «Правознавство».

У 2001 році склала кандидатські іспити: із спеціальності 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; з філософії та англійської мови при Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка.

З 25.08.1988 року почала працювати в Чернігівському юридичному коледжі, з лютого 2004 року в Чернігівському державному інституті права, соціальних технологій та праці, а з жовтня 2011 року Чернігівському національному технологічному університеті (нині – Національний університет «Чернігівська політехніка») на посаді старшого викладача кафедри публічного та приватного права. Автор понад 85 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Цивільне процесуальне право», «Виконавче провадження», «Фінансове право», «Адміністративне процесуальне право».

 

 

 Кочина Олександра Сергіївна, доцент кафедри публічного та приватного права кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

У 2005-2009 роках навчалася в Чернігівському інституті права, соціальних технологій та праці. У 2011 році закінчила магістратуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», та здобула кваліфікацію магістр права.

Кандидат юридичних наук з 12 грудня 2017 року. Дисертацію захистила 19 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ) зі спеціальності 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджено Рішенням спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ).

26 листопада 2020 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу, атестат АД № 006161.

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Цивільне право»; «Сімейне право»; «Право інтелектуальної власності».

 

Пузирна Наталія Станіславівна, доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

У 2005 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом (м. Київ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», та здобула кваліфікацію юриста. В 2013 році у спеціалізованій вченій раді при Національному авіаційному університеті (м. Київ) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право». У 2018 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Спадкове право та нотаріальний процес», «Судові та правоохоронні органи». «Професійна екика», «Захист прав дитини».

 

Шестак Лілія Володимирівна, доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

У 1996-2000 роках навчалася в Чернігівському юридичному коледжі. У 2001 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Ліцензування як адміністративно-правовий інститут». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративно-деліктне право», «Інформаційне право», «Проблеми адміністративного права та процесу в Україні та світі».

 

Шпомер Алла Іванівна, доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

 У 1988 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. Є автором 100 наукових праць та навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Проблеми господарського права», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Коло наукових інтересів: правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах і галузях діяльності.