Історія кафедри

Кафедра публічного та приватного права на юридичному факультеті була утворена рішенням Вченої ради Національного університету «Чернігівська політехніка» 2 вересня 2021 року шляхом об’єднання кафедри цивільного, господарського права та процесу та кафедри трудового права, адміністративного права та процесу. До складу кафедри увійшли 11 науково-педагогічних працівників, з них доктори юридичних наук – 2 особи, кандидати юридичних наук, доценти – 7 осіб, старші викладачі кафедри – 2 особи. Завідувач кафедри  – к.ю.н., доцент Литвиненко Валентина Миколаївна.