НУ «Чернігівська політехніка»

Розширене засідання кафедри публічного та приватного права НУ «Чернігівська політехніка».

21.11.2022 року відбулося розширене засідання кафедри публічного та приватного права НУ «Чернігівська політехніка». Одним із питань, які розглядалися на засіданні, було питання щодо обговорення проєкту ОП «Адміністративна та цивільна юстиція» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право.

Серед присутніх членів кафедри, проєктної групи, яка займалася розробкою ОП, були і представники студради, і завідувачі інших кафедр факультету, і представники роботодавців, зокрема Шитченко Н.В ( суддя Чернігівського апеляційного суду), Протченко І.Б ( директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області ).

В ході засідання обговорили пропозиції, які надійшли від зацікавлених осіб, після оприлюднення проєкту на сайті університету. Так, в ОП були додані такі навчальні дисципліни «Пенсійне право» – за пропозицією Шитченко Н.В., що викликано значною кількістю справ, які розглядаються в адміністративних судах, з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту взагалі; «Професійні стандарти та етика правника» – за пропозицією Протченко І.Б., у зв’язку із значимістю знань і дотримання професійних етичних правил на практиці; “Соціально-правовий захист війсковослужбовців” – за пропозицією голови студради Рощиної В., що зумовлено війною в Україні і необхідністю правників знати основи соціального захисту військовослужбовців. Ці та деякі інші пропозиції, які надійшли від науково-педагогічних працівників, були підтримані і враховані в ОП.